Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2017

ifuhavetoask
9934 ae46
Reposted fromkarahippie karahippie vianiskowo niskowo

September 07 2017

ifuhavetoask
Stracić to znaczy zaniedbać.
— Esseral
Reposted fromgreywolf greywolf vianiskowo niskowo
ifuhavetoask
Właśnie jesienią Cię poznałem
ifuhavetoask
ifuhavetoask
7937 101c 500
Reposted fromtfu tfu vianiskowo niskowo

September 04 2017

ifuhavetoask
1616 6a3e 500
Reposted fromcalifornia-love california-love

August 21 2017

ifuhavetoask
1917 9164 500
Reposted fromparkaboy parkaboy vianiskowo niskowo
ifuhavetoask
3667 510b 500
Reposted fromtfu tfu vianiskowo niskowo
8356 eb3b 500

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

ifuhavetoask
0322 f24f 500
Reposted fromsosna sosna vianiskowo niskowo
ifuhavetoask
6618 1ed5
Reposted fromzrazik zrazik vianiskowo niskowo
ifuhavetoask

August 14 2017

ifuhavetoask

August 10 2017

0106 088f 500
5944 a789 500
Reposted fromcalcifer calcifer viaretaliate retaliate

July 31 2017

ifuhavetoask
2465 ecb8
Reposted fromsoupdujour soupdujour vianiskowo niskowo

July 19 2017

2264 331a 500
Reposted frommimikyu mimikyu vianiskowo niskowo

July 18 2017

ifuhavetoask
Robienie sobie nawzajem niespodzianek, choćby takich małych, jest ważne. To jak powiedzieć komuś "kocham Cię i uwielbiam patrzeć jak się uśmiechasz, dlatego posiedziałem trochę i wymyśliłem coś specjalnego". Niespodzianki pokazują, że tęsknimy. Pokazują, że nam zależy. Że kochamy.
— wieczorno-nocne przemyślenia
Reposted fromwisniowysad wisniowysad vianiskowo niskowo

July 12 2017

1260 5e22 500
Reposted fromsquishi squishi vianiskowo niskowo

July 07 2017

ifuhavetoask
3090 ed9f 500
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl