Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 01 2020

ifuhavetoask
8053 39b2 500
Reposted fromharridan harridan viamononok mononok

March 22 2020

ifuhavetoask
Z kim tak Ci będzie źle jak ze mną?
Przez kogo stracisz tyle szans każdego dnia?
Kto blady świt, noce bezsenne
tak Ci zatruje, jak ja?
— W. Młynarski

March 21 2020

ifuhavetoask
4213 bd82 500
ifuhavetoask
Gdzieś ładniejsza jest dziewczyna, gdzieś pełniejsza szklanka wina i weselszy ptak. A więc, jeśli Bóg pozwoli, nie zabijaj mnie powoli
— Agnieszka Osiecka
ifuhavetoask
Ja chcę niewiele - Ciebie i zieleń. I żeby sercu było bezpiecznie.
— Władysław Broniewski
Reposted fromagapka agapka viaMySoupx3 MySoupx3

February 09 2020

ifuhavetoask
4213 bd82 500
ifuhavetoask
TRUDNO KUPIĆ BUTY NA WIOSNĘ, A CO DOPIERO MÓWIĆ O WYBIERANIU MĘŻCZYZNY, KTÓRY BYŁBY NA WSZYSTKIE PORY ROKU. KTÓRY BY NIE UWIERAŁ, NIE ROBIŁ ODCISKÓW, BYŁ MILUTKI JAK KAPEĆ I DZIELNY JAK KOZAK.
— chpd
Reposted fromwpuscmnie wpuscmnie viajamaicanbeat jamaicanbeat

January 31 2020

ifuhavetoask
Zwykle, jeżeli nie wiesz o co chodzi to chodzi o zwiększenie okazywania jej miłości. Zapewnienie jej, że jesteś bardziej stabilny emocjonalnie od niej i wiesz czego chcesz od życia, chcesz - Jej
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary vianiskowo niskowo

January 24 2020

ifuhavetoask
Być razem nie oznacza aktywnie asystować w sprzątaniu bałaganu partnera. Oznacza czekać cierpliwie i kibicować, zajmując się jednocześnie własnym bałaganem. Wierzyć głęboko, że przyjdzie taki czas, kiedy wspólnie odpoczniemy po wysiłku, jaki każde z nas włożyło w sprzątanie samego siebie.
Reposted fromxsneakyx xsneakyx vianiskowo niskowo

January 19 2020

ifuhavetoask
9943 d78e 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianiskowo niskowo
0770 4c46 500

girl-havoced:

I believe in free education, one that’s available to everyone; no matter their race, gender, age, wealth, etc… This masterpost was created for every knowledge hungry individual out there. I hope it will serve you well. Enjoy!

FREE ONLINE COURSES (here are listed websites that provide huge variety of courses)

IDEAS, INSPIRATION & NEWS (websites which deliver educational content meant to entertain you and stimulate your brain)

DIY & HOW-TO’S (Don’t know how to do that? Want to learn how to do it yourself? Here are some great websites.)

FREE TEXTBOOKS & E-BOOKS

SCIENTIFIC ARTICLES & JOURNALS

LEARN:

1. LANGUAGES

2. COMPUTER SCIENCE & PROGRAMMING

3. YOGA & MEDITATION

4. PHOTOGRAPHY & FILMMAKING

5. DRAWING & PAINTING

6. INSTRUMENTS & MUSIC THEORY

7. OTHER UNCATEGORIZED SKILLS

Please feel free to add more learning focused websites. 

*There are a lot more learning websites out there, but I picked the ones that are, as far as I’m aware, completely free and in my opinion the best/ more useful.

brittbrggs
Reposted fromKushGroove KushGroove vianiskowo niskowo
ifuhavetoask
7702 d8e5 500
Reposted frommsofall msofall vianiskowo niskowo

September 01 2019

ifuhavetoask
Pozwól się kochać, uśpij to, przez co byłaś nieszczęśliwa.
— Laura Adori - "Żywioły Lukrecji"
Reposted fromlovvie lovvie vianiskowo niskowo
ifuhavetoask
Reposted fromFlau Flau viaelentarie elentarie
ifuhavetoask
była urocza,
ale pomyślałem, że spotkam wiele takich...
nie spotkałem
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianiskowo niskowo
ifuhavetoask
6350 8e83
Reposted fromEtnigos Etnigos vianiskowo niskowo

November 08 2017

ifuhavetoask
3988 4e56
Reposted fromKaraluchowyBlok KaraluchowyBlok viascorpix scorpix
ifuhavetoask
0224 acef
Reposted fromsiara siara vianiskowo niskowo
ifuhavetoask
2539 8be2 500
Reposted fromkaiee kaiee vianiskowo niskowo

October 23 2017

ifuhavetoask
2014 7c21 500
Reposted fromrol rol vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl