Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2017

ifuhavetoask

znudziło
mi się
czekanie 
na ciebie
i wszystko
o tobie
też mi się 
znudziło

tęsknota
niemiłość
pieprzona
samotność

to dziwne
nudzić się
jednocześnie
i łudzić
że się doczekam

to nudne
to trudne
to niemożliwe

— mateusz szulc
Reposted frommesoute mesoute viahopelesswanderer hopelesswanderer
ifuhavetoask
5887 ba46 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viascorpix scorpix

April 20 2017

ifuhavetoask
Mówienie ludziom „nie” jest wspaniałą rzeczą, jest to część przebudzenia. I zrozum, to nie jest egoizm. Egoizmem jest wymaganie od innych, by żyli życiem, które akurat tobie wydaje się najwłaściwsze. To jest egoizm. Żyć swoim życiem nie jest egoizmem.
— Anthony de Mello
ifuhavetoask
6588 efb7 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viascorpix scorpix

April 14 2017

ifuhavetoask
Być może jest to właściwa osoba, ale chwila nie jest właściwa.
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka vianiskowo niskowo
ifuhavetoask
8038 dcdb
Reposted frompierdolony pierdolony vianiskowo niskowo
3490 f0a9 500

blvckhermione:

pixelpiano:

Shit…wait…..wow…..tbh, this just turned my world view upside-down…..

That’s…..hmm🤔🤔

Reposted fromenchavez enchavez vialifeless lifeless
ifuhavetoask
5392 b5da
Reposted fromcalifornia-love california-love
ifuhavetoask
5259 6f8a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianat88 nat88
ifuhavetoask
2659 fe2a 500
Reposted fromkrzysk krzysk viascorpix scorpix
ifuhavetoask
9843 cc11
Reposted fromparkaboy parkaboy viascorpix scorpix
4189 fa87 500

Psyche revived by Cupid’s kiss / Antonio Canova

Reposted fromflowetryy flowetryy viascorpix scorpix

April 09 2017

ifuhavetoask
Kobiety od zawsze bagatelizują własne potrzeby i ignorują swój ból. Nieustannie stosujemy wobec siebie inną miarę. Stawiamy siebie na ostatnim miejscu. Nikogo innego nie traktujemy tak fatalnie jak siebie.
— Regina Brett, Jesteś cudem
ifuhavetoask
1557 1b2e 500

March 30 2017

ifuhavetoask
2520 710b 500
Reposted fromdelain delain viascorpix scorpix
ifuhavetoask
3968 404e
Reposted frombeginagain beginagain viascorpix scorpix

March 27 2017

ifuhavetoask
ifuhavetoask
2026 7f89
Dante and Virgile in Hell, detail (1850)  William-Adolphe Bouguereau
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viatbtf tbtf
ifuhavetoask
4141 a950 500
Reposted fromintotheblack intotheblack viahope hope
ifuhavetoask
3870 6839
kafka.
Reposted fromrol rol viahope hope
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl