Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 15 2017

ifuhavetoask
2235 f3ec
Reposted fromczajnikq czajnikq viajustmadd justmadd
ifuhavetoask

June 13 2017

ifuhavetoask
1699 d8d9
Reposted fromtfu tfu viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
3955 3c32 500
Reposted fromcoolwaifu coolwaifu viaretaliate retaliate

June 07 2017

1260 5e22 500
Reposted fromsquishi squishi viaelentarie elentarie
ifuhavetoask

June 04 2017

3238 64ea 500

102runway:

Christian Dior Fall-Winter 2017

Reposted from1love1hope 1love1hope viawasteland wasteland
3511 5e3d 500
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viaamie amie

May 24 2017

ifuhavetoask
Twoja wartość nie zmniejsza się dlatego, że ktoś nie potrafi jej w Tobie dostrzec.
ifuhavetoask
Człowiek martwi się tylko o kogoś, kto jest dla niego ważny. A złości się, gdy ktoś jest bardzo ważny.

May 07 2017

ifuhavetoask

Na końcu będziemy pamiętać nie słowa naszych wrogów, ale milczenie naszych przyjaciół.

— Martin Luther King
ifuhavetoask
Mieć taką osobę co uspokoi serce.
ifuhavetoask

May 02 2017

ifuhavetoask
1672 5ccb

April 29 2017

ifuhavetoask
9897 9d09 500
Reposted fromkneadedbutter kneadedbutter vianiskowo niskowo

April 25 2017

ifuhavetoask
Wszystko kiedyś było trudne, nim stało się łatwe, więc nie poddawaj się.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaramoneska ramoneska
4044 51e8 500

j-tk:

j-tk

Reposted fromtosiaa tosiaa viagregorczykm gregorczykm
ifuhavetoask
Gdzie te czasy, kiedy pułkownik Wieniawa-Długoszowski przesłał znajomej damie bukiet kwiatów, a w załączonym liściku napisał: „Szanowna Pani! Zeszłej nocy śniła mi się Pani w taki sposób, że poczułem się zobowiązany".
— Piotr C. "BRUD"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl